กฏเหล็กของไข้หวัด2009!!

posted on 16 Jul 2009 16:21 by verywer in TOONNNNNN

 

ต้องบอกว่า"อย่าลืมใส่หน้ากากให้ถูกกาละเทศะด้วยนะครับ"